473 views

H7922

 שֵׂכֶל

Chuyển ngữ quốc tế: sekel

Phiên âm quốc tế: seh’·kel

Phiên âm Việt: sế-khô hoặc sá-khô

Từ loại: Danh từ, giống đực

Nghĩa:

Sự thông minh: khôn sáng, hiểu biết cách nhanh chóng và tường tận khi nhận thức một điều gì.

Xuất hiện 16 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước:

Comments are closed.

473 views