470 views

H0998

בִּינָה

Chuyển ngữ quốc tế: biynah

Phiên âm quốc tế: bē·nä’

Phiên âm Việt: bi-na

Từ loại: Danh từ, giống cái

Nghĩa:

Sự hiểu biết

Xuất hiện 38 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước:

 

Comments are closed.

470 views